Karta över campus

Karta över Campusområdet

Husnummer och namn

Hus 11 Munin
Hus 12
Hus 13
Hus 21 Oden
Hus 22 Studentservice, reception, kafé
Hus 23 Bibliotek
Hus 31 Hugin
Hus 32
Hus 33
Hus 41 Valhall, hörsal
Hus 45 Heimdall
Hus 51 Frigg
Hus 55 Tor
Hus 61 Embla
Hus 81 Idun
Hus 91 Midgård, restaurang, studentkår
Hus 92 Ask
Hus 99 Freja

Om Högskolan