Högskolans gemensamma administration

Den högskolegemensamma administrationen har till uppgift att stödja chefer och medarbetare i verksamheten så att utbildning och forskning kan bedrivas med kvalitet. Högskolans gemensamma administration (HGA) består av fyra avdelningar och ett ledningskansli.

  1. Ledningskansli för HGA
  2. Avdelningen för ekonomi och planering
  3. Avdelningen för HR
  4. Avdelningen för infrastruktur (IT, säkerhet, telefoni samt lokaler och service)
  5. Avdelningen för kommunikation
  6. Avdelningen för utbildningsstöd (studerandeservice)

Figur: Högskolans gemensamma administration

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Kontakt

Förvaltningschef
Maria Sörby

Förvaltningschefens sekreterare
Lena Jonsson
Telefon: 64 87 36
Mobil: 073-460 72 22
E-post: lena.jonsson@hig.se

Telefon
(växel): 026-64 85 00 
Fax:
026-64 86 86

Postadress
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle

Besöksadress
Kungsbäcksvägen 47, Gävle