Högskolans gemensamma administration

Den Högskolegemensamma administrationen har till uppgift att stödja chefer och medarbetare i verksamhet så att utbildning och forskning kan bedrivas med kvalitet.

Figur: Högskolans gemensamma förvaltning

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Kontakt

Förvaltningschef
Maria Sörby

Förvaltningschefens sekreterare
Lena Jonsson
Telefon: 64 87 36
Mobil: 073-460 72 22
E-post: lena.jonsson@hig.se

Telefon
(växel): 026-64 85 00 
Fax:
026-64 86 86

Postadress
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle

Besöksadress
Kungsbäcksvägen 47, Gävle