Högskolestyrelse

Styrelsens sammansättning och uppdrag

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen har Högskolan i Gävle en styrelse som har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Närmast under styrelsen finns en rektor som ansvarar för ledningen av verksamheten . Högskolestyrelsen och rektor är den högsta ledningen – högskoleledningen vid Högskolan i Gävle.

Styrelsen består, förutom av rektor, av åtta representanter för allmänna intressen, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter

Ledamöter

Carina Blanck, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun

Carina Blanck,
Regionråd,
ordförande

Eva Karlsson Berg, utbildnings- och rekryteringschef, Stora Enso Kina

Eva Karlsson Berg,
Marknadsområdeschef,
Sveaskog

Pasi Kangas, forskning och utvecklingschef, Sandvik Materials Technology

Pasi Kangas,
Forskning och
utvecklingschef,
Sandvik Materials
Technology

Anders Lundqvist, divisionschef/stf generaldirektör, Lantmäteriet

Anders Lundqvist,
Divisionschef/stf
generaldirektör,
Lantmäteriet

Carina Blanck, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun

Ingrid Iremark
f.d. departementsråd

Carina Blanck, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun

Mats Leijon,
Professor
Uppsala universitet,

Carina Blanck, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun

Thomas Nylund
Förbundsdirektör
vid Gästrikeåtervinnare,

Carina Blanck, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun

Barbro Holmberg
f.d. landshövding

Företrädare för verksamheten

Maj-Britt Johansson, rektor

Maj-Britt Johansson,
Rektor Högskolan i Gävle

Mikael Björling

Mikael Björling,
Universitetslektor Högskolan i Gävle

Annika Elm Fristorp

Annika Elm Fristorp,
Universitetslektor Högskolan i Gävle

Johan Larsson

Johan Larsson,
Universitetslektor Högskolan i Gävle

Företrädare för studenterna

Mikaela Sultán, kårordförande, Gefle Studentkår

Linda Iggelund,
kårordförande,
Gefle Studentkår

Kim Nylund, vice kårordförande, Gefle Studentkår

Emma Thiede,
vice kårordförande,
Gefle Studentkår

Bild saknas

Ina Thulin,
studeranderepresentant

Sekreterare

Sandra Eklund
Telefon: 026–64 85 94
E-post: sandra.eklund@hig.se.

Sammanträdestider

 

 

2017
20 februari
20 april
15 juni
12–13 oktober
14 december

  Publicerad av: Veronica Liljeroth