Högskolestyrelse

Styrelsens sammansättning och uppdrag

Enligt högskolelag och högskoleförordning finns vid Högskolan en styrelse med övergripande ansvar för verksamheten.

Närmast under styrelsen finns för ledningen av verksamheten en rektor. Högskolestyrelsen och rektor är Högskolans högsta ledning - högskoleledningen.

Styrelsens sammansättning  består, förutom av rektor, av åtta representanter för allmänna intressen, tre lärarrepresentanter och tre representanter för studenterna.

Ledamöter

Carina Blanck, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun

Carina Blanck,
Regionråd,
ordförande

Eva Karlsson Berg, utbildnings- och rekryteringschef, Stora Enso Kina

Eva Karlsson Berg,
Marknadsområdeschef,
Sveaskog

Pasi Kangas, forskning och utvecklingschef, Sandvik Materials Technology

Pasi Kangas,
Forskning och
utvecklingschef,
Sandvik Materials
Technology

Anders Lundqvist, divisionschef/stf generaldirektör, Lantmäteriet

Anders Lundqvist,
Divisionschef/stf
generaldirektör,
Lantmäteriet

Carina Blanck, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun

Ingrid Iremark
f.d. departementsråd

Carina Blanck, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun

Mats Leijon,
Professor
Uppsala universitet,

Carina Blanck, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun

Thomas Nylund
Förbundsdirektör
vid Gästrikeåtervinnare,

Carina Blanck, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun

Barbro Holmberg
f.d. landshövding

Maj-Britt Johansson, rektor

Maj-Britt Johansson,
Rektor Högskolan i Gävle

Mikael Björling

Mikael Björling,
Universitetslektor Högskolan i Gävle

Annika Elm Fristorp

Annika Elm Fristorp,
Universitetslektor Högskolan i Gävle

Johan Larsson

Johan Larsson,
Universitetslektor Högskolan i Gävle

Mikaela Sultán, kårordförande, Gefle Studentkår

Linda Iggelund,
kårordförande,
Gefle Studentkår

Kim Nylund, vice kårordförande, Gefle Studentkår

Emma Thiede,
vice kårordförande,
Gefle Studentkår

Bild saknas

Ina Thulin,
studeranderepresentant

Högskolestyrelsens sekreterare:

Sandra Eklund
Telefon: 026- 64 85 94
E-post: sandra.eklund@hig.se.

Högskolestyrelsens sammanträden

 

2016

18 februari
21 april
17 juni
13-14 oktober
15 december

2017
20 februari
20 april
15 juni
12-13 oktober
14 december

 

  Publicerad av: Veronica Liljeroth