Högskolestyrelse

Högskolestyrelsen är Högskolans högsta beslutande organ.

Styrelsens sammansättning och uppdrag

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen har Högskolan i Gävle en styrelse som har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Närmast under styrelsen finns en rektor som ansvarar för ledningen av verksamheten. Högskolestyrelsen och rektor är den högsta ledningen – högskoleledningen vid Högskolan i Gävle.

Styrelsen består, förutom av rektor, av åtta representanter för allmänna intressen, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter.

Ledamöter

Ingegerd Palmér
f.d. rektor
Ordförande

Terry Hartig
Professor
Uppsala universitet

Gun Hedlund
Biträdande regiondirektör

Barbro Holmberg
f.d. landshövding

Ingrid Iremark
f.d. departementsråd

Ingrid Johansson-Lind
Generaldirektör

Mats Leijon
Professor
Uppsala universitet

Thomas Nylund
Förbundsdirektör
Gästrikeåtervinnare

Maj-Britt Johansson
Professor
Högskolan i Gävle

Rolf Källström
Professor
Högskolan i Gävle

Johan Larsson
Universitetslektor
Högskolan i Gävle

Annika Elm
Universitetslektor
Högskolan i Gävle

Linda Igglund
Kårordförande
Gefle Studentkår

Emma Thiede
Vice kårordförande
Gefle Studentkår

Ina Thulin
Gefle Studentkår

Sekreterare

Sandra Eklund
Telefon: 026–64 85 94
E-post: sandra.eklund@hig.se.

Sammanträdestider 

2017
20 februari
20 april
15 juni
12–13 oktober
14 december

  Publicerad av: Veronica Liljeroth