Ledningsgrupp

Sammansättning och uppdrag

Ledningsgruppen består förutom rektor av prorektor, förvaltningschef, akademichefer, bibliotekschef, samt en representant för studentkåren. Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till rektor.

Ledamöter

Maj-Britt Johansson

Rektor
Utbildning:professor, fil. dr. skoglig marklära
Anställd: 2008
Född: 1955
Tidigare anställningar: prefekt Sveriges Lantbruksuniversitet

Nader Ahmadi

Prorektor
Utbildning: fil. dr., docent i sociologi
Anställd: 2004
Född: 1959
Tidigare anställningar: universitetslektor, forskare och studierektor samt ansvarig för utbildnings- och utvecklingsprojekt i Asien och östra Europa, Stockholms universitet; utredare/forskningsledare, Regeringskansliet

Maria Sörby

Förvaltningschef
Utbildning: fil. dr.  molekylär cellbiologi
Anställd: 2016
Född: 1970
Tidigare anställningar: Föreståndare, SciLifeLab i Uppsala, vid Uppsala universitet. Sektionschef, stabschef, projektledare integrerade ledningssystem, samt kvalitetschef vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Annika Strömberg

Akademichef, Akademin för hälsa och arbetsliv
Utbildning: Filosofie doktor i företagsekonomi, KTH
Anställd: 1995
Född: 1969
Tidigare anställningar: Övningsassistent, ekonom, adjunkt, lektor i företagsekonomi vid HiG. Uppdrag som avdelningschef HiG.
Styrelseuppdrag: Ledamot i institutionsstyrelsen, institutionen för ekonomi, HiG samt ledamot i Drivhusets styrelse.

Gunilla Mårtensson

Akademichef, Akademin för teknik och miljö
Utbildning: Docent, Medicine doktorsexamen
Anställd: 2000
Född: 1957
Tidigare anställningar: : Lektor i vårdvetenskap, tidigare uppdrag som utbildningsledare och ordförande i Högskolans Utbildnings- och forskningsnämnd

Svante Brunåker

Akademichef, Akademin för utbildning och ekonomi
Utbildning: agronomie doktor, Sveriges Lantbruksuniversitet
Anställd: 1996
Född: 1958
Tidigare anställningar: doktorand, Sveriges Lantbruksuniversitet, prorektor

Maivor Hallén

Bibliotekschef
Utbildning: bibliotekarie, Högskolan i Borås
Anställd: 2009
Född: 1956
Tidigare anställningar: platschef Lärarhögskolan, Växjö; VD Bibliotekscentrum; rådgivare/utvecklingsstrateg, Bibliotekscentrum/Bibliotekenes IT-Senter AS, Oslo;
rådgivare/produktägare BIBSYS/NTNU, Trondheim

Mikaela sultán

Studentkårens representant

Ledningsgruppens sekreterare

Sandra Eklund
Telefon: 026- 64 85 94
E-post: saaekd@hig.se

  Publicerad av: Veronica Liljeroth