Ledningsgruppen

Sammansättning och uppdrag

Ledningsgruppen på Högskolan i Gävle (HiG) består förutom rektor av prorektor, förvaltningschef, tre akademichefer (en från respektive akademi), bibliotekschef samt en representant för studentkåren. Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till rektor.

Ledamöter

Ylva Fältholm

Rektor
Utbildning: Professor, fil. dr. arbetsvetenskap
Anställd: 2017
Född: 1962
Tidigare anställningar: Professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Nader Ahmadi

Prorektor
Utbildning: Fil. dr., docent i sociologi
Anställd: 2004
Född: 1959
Tidigare anställningar: Universitetslektor, forskare och studierektor samt ansvarig för utbildnings- och utvecklingsprojekt i Asien och östra Europa, Stockholms universitet; utredare/forskningsledare, Regeringskansliet

Maria Sörby

Förvaltningschef
Utbildning: Fil. dr.  molekylär cellbiologi
Anställd: 2016
Född: 1970
Tidigare anställningar: Föreståndare, SciLifeLab, vid Uppsala universitet, sektionschef, stabschef, projektledare integrerade ledningssystem, samt kvalitetschef vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Annika Strömberg

Akademichef, Akademin för hälsa och arbetsliv
Utbildning: Filosofie doktor i företagsekonomi, KTH
Anställd: 1995
Född: 1969
Tidigare anställningar: Övningsassistent, ekonom, adjunkt, lektor i företagsekonomi vid HiG, uppdrag som avdelningschef HiG
Styrelseuppdrag: Ledamot i institutionsstyrelsen, institutionen för ekonomi, HiG; ledamot i Drivhusets styrelse.

Gunilla Mårtensson

Akademichef, Akademin för teknik och miljö
Utbildning: Docent, medicine doktorsexamen
Anställd: 2000
Född: 1957
Tidigare anställningar: Lektor i vårdvetenskap, tidigare uppdrag som utbildningsledare och ordförande i utbildnings- och forskningsnämnd

Svante Brunåker

Akademichef, Akademin för utbildning och ekonomi
Utbildning: Agronomie doktor, Sveriges lantbruksuniversitet
Anställd: 1996
Född: 1958
Tidigare anställningar: Doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet, prorektor

Maivor Hallén

Bibliotekschef
Utbildning: Bibliotekarie, Högskolan i Borås
Anställd: 2009
Född: 1956
Tidigare anställningar: platschef Lärarhögskolan, Växjö; Vd Bibliotekscentrum; rådgivare/utvecklingsstrateg, Bibliotekscentrum/Bibliotekenes IT-Senter AS, Oslo;
rådgivare/produktägare BIBSYS/NTNU, Trondheim

Linda Igglund

Ordförande Gefle Studentkår

Sekreterare

Sandra Eklund
Telefon: 026- 64 85 94
E-post: sandra.eklund@hig.se

  Publicerad av: Veronica Liljeroth