Maj-Britt Johansson

Maj-Britt Johansson är rektor vid Högskolan i Gävle sedan den 1 juli 2008. Hon är även, sedan 1999, professor i skoglig marklära vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och har större delen av sin karriär varit knuten till SLU.

Akademiska meriter

Maj-Britt Johansson har sin grundutbildning från Uppsala universitet (kemi, fysik och matematik) och SLU (biologi och markvetenskap). År 1986 tog hon sin doktorsexamen.

Maj-Britts forskning hör i huvudsak hemma inom skoglig marklära och genom sin forskning har hon bidragit till en mer varsam och hållbar skogsskötsel som i mindre utsträckning äventyrar markens långsiktiga produktionsförmåga.

Tidigare uppdrag

Maj-Britt Johansson har varit verksam vid SLU i 30 år. Hon började 1978 som forskningsassistent för att under de nio sista åren fram till 2008 ha uppdraget som prefekt vid institutionen för skoglig marklära.

1978–1986

Forskningsassistent, institutionen för skoglig marklära, SLU

1984–1985

Gästforskare, University of Bayreuth, Tyskland

1986–1991

Forskare, institutionen för skoglig marklära, SLU

1990–1991

Avdelningsdirektör, naturvårdsenheten Länsstyrelsen i Uppsala län (tjänstledig från SLU)

1991–1996

Universitetslektor, institutionen för skoglig marklära, SLU

1996–1999

Tillförordnad professor, skoglig marklära, SLU

1999–

Professor, skoglig marklära, SLU

1999–2008

Prefekt, institutionen för skoglig marklära, SLU

Övrigt

Maj-Britt Johansson är sedan 2006 ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.

Genom åren har hon också haft olika internationella uppdrag inom både utbildning och forskning. Bland annat har hon haft en koordinerande roll i två EU-projekt (Tempus-Tarcis). Dessa projekt är samarbeten mellan Sverige, Tyskland och Ryssland och har resulterat i ett magisterprogram inom agrarekologi vid Timirasevakademin i Moskva. Hon har även i olika sammanhang blivit inbjuden som lärare till bland annat Skottland, Italien, Ryssland och Lettland.

Personliga fakta


Maj-Britt Johansson är född 1955 i Avesta och uppvuxen i både Hälsingland och Gästrikland.

Kontakt

Rektor
Maj-Britt Johansson


Telefon
(växel): 026-64 85 00 

Fax: 026-64 86 86

E-post: rektor@hig.se

 Postadress
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle

Besöksadress
Kungsbäcksvägen 47, Gävle