Vårt arbete för en hållbar utveckling

Högskolan i Gävle har utveckling av en hållbar livsmiljö i sin verksamhetsidé "Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö" och vision "Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan" och i "Plattform för strategi 2020".

Övergripande hållbarhetsmål

Högskolan i Gävle ska utveckla och sprida kunskapen samt öka medvetenheten om en hållbar livsmiljö för människan utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt perspektiv. Detta ska ske genom:

  • relevant utbildning
  • forskning och kommunicering av forskningsresultat
  • informationsspridning samt partnerskap och samverkan

Högskolan i Gävle certifierades 2004 enligt miljöledningssystemet ISO 14001 som vi använder som verktyg i vårt arbete för hållbar utveckling.

Hos oss är gräset alltid lite grönare

Hållbar utveckling betyder för oss att vi satsar på arbetsmiljön för vår personal, studiemiljön för våra studenter, långsiktighet i vårt resursanvändande och har aktivt kvalitetsarbete. Kort sagt - vi sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.

 

Aktuellt


Extern revision och omcertifiering

Den 9-10 maj blev det omcertifiering av HiGs miljöledningssystem med goda resultat

Inspirationsdag 2017

Planering av Inspirationsdagen 2017 har börjat. Datum är Onsdagen den 19 april och med Tema "Återbruk"

 

Vårt arbete för en hållbar utveckling