Förbättringsförslag och avvikelser

Avvikelsesystemet på HiG

Hur kan Högskolans miljöarbete bli bättre?

Du kan komma med förbättringsförslag eller rapportera om något inte fungerar som det borde, en avvikelse från miljöledningssystemet. Fyll i fälten i avvikelsesystemet på nätet. Ditt förslag/din avvikelse går till enhetscheferna för kännedom samt till respektive avdelningschef och miljösamordnare för åtgärd  

Förbättringsförslag och avvikelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Inloggning nytt fönster)

En avvikelse är allt som kan göra att Högskolans miljömål inte nås. När du konstaterar en avvikelse lämna en rapport (se länk ovan).

Rutin för förbättringsförslag och avvikelserPDF (pdf, 347.2 kB)

Vid en omfattande olycka eller avvikelse faller nödlägesberedskapens rutiner in. En avvikelserapport skrivs efter att nödläget har lugnat ner sig.

Exempel på inrapporterade avvikelser och förbättringsförslag, samt direkta och planerade åtgärder, och förslag till förbättring.

Exempel på inkomna avvikelser och förbättringsförslag PDF (pdf, 203.1 kB)

  Publicerad av: Annika Johansson