Praktiskt arbete för hållbar utveckling vid HiG

Här hittar du instruktioner och rutiner för hur vi arbetar med Högskolans betydande miljöaspekter.

Ansvarsfördelning

Organisation för HiG med ansvarsfördelning och beslutsordning
Organisation för HiG - tillämpning på miljöledningssystemet
Rutin för ansvarsfördelning på HiGPDF (pdf, 159.2 kB)

Avfallshantering

Rutin för avfallshanteringPDF (pdf, 88.8 kB)
Källsorteringsguide för källsorteringsskåp i kökPDF (pdf, 1 MB)

Elektroniskt avfall

Rutin för sortering och hantering av elektronikskrotPDF (pdf, 78.4 kB)

Kemikalier och farligt avfall

Rutin för kemikalier, farligt avfall och riskavfallPDF (pdf, 160 kB)

Rutiner för granskning av inslag av hållbar utveckling i kurser och examensarbeten

Alla kursplaner granskas med avseende på hållbar utveckling med ett obligatoriskt fält i kursdatabasen. Sammanställning görs i sluet av året.


Rutin för granskning av hållbar utveckling i examensarbeten - AUEWord (word, 370.1 kB)

Kommunikation

Rutin för miljökommunikation HiGPDF (pdf, 149 kB)

Övrigt

Rutin för lagefterlevnadPDF (pdf, 251.2 kB)
Rutin för miljöaspekter, miljömål och handlingsplanPDF (pdf, 87.3 kB)
Rutin för dokumentstyrningPDF (pdf, 120.8 kB)
Dokumentförvaring och ansvarPDF (pdf, 147.3 kB)
Övrigt miljöarbete enheter/institutionerPDF (pdf, 140.5 kB)

  Publicerad av: Sara Levander