Praktiskt arbete för hållbar utveckling vid HiG

Här hittar du instruktioner och rutiner för hur vi arbetar med Högskolans betydande miljöaspekter.

Ansvarsfördelning

Organisation för HiG med ansvarsfördelning och beslutsordning
Organisation för HiG - tillämpning på miljöledningssystemet

Avfallshantering

Elektroniskt avfall

Kemikalier och farligt avfall

Rutiner för granskning av inslag av hållbar utveckling i kurser och examensarbeten

Alla kursplaner granskas med avseende på hållbar utveckling med ett obligatoriskt fält i kursdatabasen. Sammanställning görs i slutet av året.

Kommunikation

Övrigt