Rådet för hållbar utveckling (RHU)

Rådet för hållbar utveckling (RHU) är Högskolan i Gävles särskilda organ för information, planering och samordning av miljöledningsarbetet. I RHU:s arbete deltar Högskolans miljösamordnare som representanter från olika enheter, samt en studentrepresentant.

Kontaktuppgifter till RHUS:s medlemmar


Namn

E-post

Telefon

Ordförande

Helena Johansson

helena.johansson@hig.se

026-648267

Systemansvarig

Rose-Marie Löf

rose-marie.lof@hig.se

026-648896

Högskolegemensam förvaltning

Maria Åstrand Swenneke

maria.astrand_swenneke@hig.se

026-648535

Högskolegemensam förvaltning

Mats Olsson

mats.olsson@hig.se

072-010 41 73

Biblioteket,
Rektors kansli och Kansliet för samverkan, internationalisering och innovation

Karin Meyer Lundén

karin.meyer@hig.se

026-648919

Biblioteket,
Rektors kansli och Kansliet för samverkan, internationalisering och innovation (suppleant)

Malin Hillman

malin.hillman@hig.se

026-648724

Akademin för utbildning och ekonomi

Jonas Kågström

jonas.kagstrom@hig.se

026-648775

Akademin för utbildning och ekonomi (suppleant)

Andreas Johansson

andreas.johansson@hig.se

026-648232

Akademin för teknik och miljö

Annika Johansson

annika.johansson@hig.se

026-648445

Akademin för teknik och miljö

Leif Claesson

leif.claesson@hig.se

026-648129

Akademin för hälsa och arbetsliv

Mikaela Willmer

mikaela.willmer@hig.se

026-648177

Studentkåren

Petra Jönsson

Nås genom studentkåren:
kontakt@geflestudentkar.se
eller genom RHU rhu@hig.se

 

I samband med att Högskolan vidareutvecklade arbetet med hållbar utveckling bytte rådet namn från "Miljörådet" till nuvarande "Rådet för hållbar utveckling" för att  återspegla verksamheten på ett bättre sätt.

Vårt arbete för en hållbar utveckling