Rådet för hållbar utveckling (RHU)

RHU är högskolans särskilda organ för information, planering och samordning av miljöledningsarbetet.

Rådet utgörs av högskolans miljösamordnare och representerar olika avdelningar, samt en studentrepresentant.

RHU:s medlemmar

Avdelning

Namn

E-post

Telefon

Ordförande

Helena Johansson

heajoo@hig.se

026-648267

Systemansvarig

Annika Johansson

ajh@hig.se

026-648445

Förvaltning

Maria Åstrand Swenneke

mas@hig.se

026-648535

Biblioteket

Karin Meyer Lundén

karin.meyer@hig.se

026-648919

AUE

Jonas Kågström

jkm@hig.se

026-648775

ATM

Rose-Marie Löf

roelof@hig.se

026-648896

ATM

Leif Claesson

lcn@hig.se

026-648129

AHA
Studentkåren

Daniel Ringström

Nås via studentkåren

 

 


I samband med att Högskolan intensifierade arbetet med hållbar utveckling bytte rådet namn från "Miljörådet" till nuvarande "Rådet för hållbar utveckling" då det ansågs bättre spegla det nya verksamhetsinnehållet.

  Publicerad av: Sara Levander