Akademin för hälsa och arbetsliv

Anestesisjukvård

Här finns information till dig som är student på Specialistsjuksköterskeprogrammet -inriktning anestesisjukvård 60 hp

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.

  1. Riktlinjer för skriftliga uppgifterPDF (pdf, 21 kB)
  2. Försättsblad studie- eller examinationsuppgiftPDF (pdf, 41 kB)

Examensarbete

E-publicering av examensarbete

E-publicering innebär att studenten själv lägger in examensarbetet i dess slutgiltiga/godkända version i databasen DiVA.

Riktlinjer för examensarbete

Kontakt

Bernice Skytt, utbildningsledare
026-64 82 85
bernice.skytt@hig.se

Annica Ernesäter, biträdande utbildningsledare
026-64 84 04, anaerr@hig.se

  1. Akademisekreterare

  Publicerad av: Zara Lindahl

Akademin för hälsa och arbetsliv