Tekniksamverkan - så här sker
samverkan inom teknikområdet

Vi har samverkan och samarbeten inom såväl utbildning som forskning. Syftet kan beskrivas som nyttiggörande – både för våra samverkanspartners och för Högskolans utveckling.

Våra studenter möter du genom utbildningar på grund- och avancerad nivå, bland annat genom arbetsintegrerat lärande inom projektkurser, examensarbeten och Co-op-utbildning (Co-operative Education).

Inom vår forskning, som ofta är tillämpad, finns samverkan genom exempelvis medfinansiering och industridoktorander. Vid Akademin för teknik och miljö erbjuds även uppdrag, utbildning eller tjänster inom teknikområdet.

Tekniksamverkan Utbildning inom Samverkan - Akademin för teknik och miljö Forskning inom samverkan - Akademin för teknik och miljö Uppdrag inom samverkan - Akademin för teknik och miljö

Närheten till näringslivet ger en ökad kvalitet i utbildning och forskning. Vi har snabba vägar till varandras verksamheter vilket föder nya idéer.
- Ulf Larsson, avdelningschef för bygg-, energi- och miljöteknik på Högskolan i Gävle

Aktuellt

Här finns mer information och anmälningformulär till våra aktiviteter som snart äger rum. Vi återkommer i slutet av januari med aktuella datum.

Följ oss på LinkedIn!
Nu kan du följa vår samverkan inom teknikområdet på LinkedIn. Sök på "Tekniksamverkan" eller använd länken:

Årshjul för Tekniksamverkan
Årshjulet berättar om återkommande samverkansaktiviteter och när de infaller under året:

Teknikerjakten

I samarbete med Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond driver Högskolan projektet Teknikerjakten. Syftet är att öka intresset för teknik, naturvetenskap samt entreprenörskap och aktiviteterna riktar sig till elever i grundskolan och studenter vid Högskolan. Projektet arbetar genom samverkan där länets skogsindustri är en viktig partner.

Projektet Tekniksamverkan

Projektet finansierades av Tillväxtverket och pågick från maj 2016 till november 2017. Syftet var att stärka vår tekniksamverkan.

  Publicerad av: Emma Wiklund

Akademin för teknik och miljö