Samverkan inom teknikområdet

Vår samverkan återfinns inom såväl utbildning som forskning. Syftet kan beskrivas som nyttiggörande – både för våra samverkanspartners men även för Högskolans utveckling.

Våra studenter möter du genom utbildningar på grund- och avancerad nivå, bland annat genom arbetsintegrerat lärande inom projektkurser, examensarbeten och Co-op-utbildning (Co-operative Education).

Inom vår forskning, som ofta är tillämpad, finns samverkan genom exempelvis medfinansiering och industridoktorander. Vid Akademin för teknik och miljö erbjuds även uppdrag, utbildning eller tjänster inom teknikområdet.

Tekniksamverkan Utbildning inom Samverkan - Akademin för teknik och miljö Forskning inom samverkan - Akademin för teknik och miljö Uppdrag inom samverkan - Akademin för teknik och miljö

Närheten till näringslivet ger en ökad kvalitet i utbildning och forskning. Vi har snabba vägar till varandras verksamheter vilket föder nya idéer.
- Ulf Larsson, avdelningschef för bygg-, energi- och miljöteknik på Högskolan i Gävle

Aktuellt

Nu kan du följa oss på LinkedIn där vi berättar om aktuella aktiviteter och nyheter inom tekniksamverkan vid Högskolan. Sök på "Tekniksamverkan" eller använd länken:

Datum för några av höstens aktiviteter
I höst bjuder vi in till ett par aktuella temadagar. Under länkarna nedan kan du läsa mer om respektive dag, är de inte klickbara kommer mer information inom kort.

Projektet Tekniksamverkan

Den första maj 2016 startades ett projekt för att främja Högskolans samverkan på Akademin för teknik och miljö. Projektet pågår till november 2017 och finansieras av Tillväxtverket samt Akademin för teknik och miljö.

Teknikerjakten

I samarbete med Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond driver Högskolan projektet Teknikerjakten. Syftet är att öka intresset för teknik, naturvetenskap samt entreprenörskap och aktiviteterna riktar sig till elever i grundskolan och studenter vid Högskolan. Projektet arbetar genom samverkan där länets skogsindustri är en viktig partner.

  Publicerad av: Emma Wiklund

Akademin för teknik och miljö