Samverkan inom teknikområdet

Akademin har en omfattande tekniksamverkan med det omgivande samhället. Vårt syfte kan enkelt beskrivas som nyttiggörande – både för våra samverkanspartners men även för Högskolans utveckling.

Vår samverkan sker i studenternas utbildning på grund- och avancerad nivå, bland annat genom arbetsintegrerat lärande inom projektkurser, examensarbeten och Co-op-utbildning (Co-operative Education).

Genom vår forskning, som ofta är tillämpad forskning, finns samverkan genom exempelvis medfinansiering och industridoktorander. Vid Akademin för teknik och miljö erbjuds även uppdrag, utbildning eller tjänster inom teknikområdet.

Tekniksamverkan Utbildning inom Samverkan - Akademin för teknik och miljö Forskning inom samverkan - Akademin för teknik och miljö Uppdrag inom samverkan - Akademin för teknik och miljö

Närheten till näringslivet ger en ökad kvalitet i utbildning och forskning. Vi har snabba vägar till varandras verksamheter vilket föder nya idéer.
- Ulf Larsson, avdelningschef för bygg-, energi- och miljöteknik på Högskolan i Gävle

Aktuellt

Här visas de aktuella aktiviteterna för Tekniksamverkan på Högskolan i Gävle. Tryck på rubrikerna för att komma till sidan där man kan läsa mer om aktiviteterna.

Nu kan ni följa oss på LinkedIn där vi kommer dela de senaste nyheterna och aktiviteterna om vårt arbete. Tryck på länken i rubriken eller sök på "Tekniksamverkan" på LinkedIn för att följa oss.

Under veckorna 23-24 redovisar våra studenter sina examensarbeten och vi bjuder för första gången in näringslivet till att komma och lyssna. Läs mer i länken ovan.

Ett halvdagsseminarium där fokus kommer ligga på utmaningar och möjligheter vi står inför med Digitalisering, Lean och Industri 4.0.
Var med du också genom att anmäla dig till Gunnar.Herdin@hig.se senast den 2 Juni. Läs mer om dagen genom att trycka på rubriklänken.

  • Samhällsbyggnadsdagen 1 September

Mer information om Samhällsbyggnadsdagen kommer innan sommaruppehållet.

  • AR-dagen 28 September

Mer information om AR-dagen kommer innan sommaruppehållet.

Mer information om Co-op-dagen 2017 kommer i början på HT-17.

 

Projektet Tekniksamverkan

Den första maj 2016 påbörjades ett projekt för att främja Högskolans samverkan på Akademin för teknik och miljö. Projektet pågår till november 2017 och finansieras av Tillväxtverket samt Akademin för teknik och miljö.

Teknikerjakten

I samarbete med Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond driver Högskolan projektet Teknikerjakten. Syftet är att öka intresset för teknik, naturvetenskap samt entreprenörskap och aktiviteterna riktar sig till elever i grundskolan och studenter vid Högskolan. Projektet arbetar genom samverkan där länets skogsindustri är en viktig partner.

  Publicerad av: Emma Wiklund

Akademin för teknik och miljö