Teknikerjakten

Teknikerjakten

Syftet med projektet är att väcka intresse för naturvetenskap och teknik från förskolan till gymnasiet. Inspiration, relevans och entreprenörskap ska genomsyra aktiviteterna i projektet.

En särskild satsning görs för framtida teknisk kompetens inom skogsindustrin och projektet lyfter frågor som är viktiga i relationen mellan utbildning och samhälle/ industri. Det gör vi genom lokal samverkan.

De områden som kännetecknar projektet är skolprojekt, kvalitet i utbildning/utrustning och kopplingen mellan studier och arbetsliv.

Fokusområden

I projektet finns fokusområden från grundskolan, gymnasiet, Högskolan i Gävle och näringslivet. Samverkan är ett nyckelord och många aktiviteter är gemensamma för flera områden i syfte att skapa broar mellan olika stadier på skolorna - men även för kopplingen studier och arbetsliv.

Den egna drivkraften
Att främja studier inom teknikområdet och det personliga entreprenörskapet är en röd tråd för Teknikerjaktens aktiviteter.


För grundskolor

Det finns intresse från grundskolorna att besöka Högskolan i Gävle och ”prova på” olika saker inom teknikområdet. Flera aktiviteter har koppling till de tekniska utbildningarna som finns på skolan för att besökarna ska kunna sätta tekniken i ett sammanhang.

För gymnasieskolan

På gymnasiet finns ett fokus på naturvetenskap och teknik, då programmen ger direkt behörighet för högskolestudier. Genom ingenjörskvällar och besök på Högskolan presenteras möjligheterna inom tekniksektorn. Även gymnasieskolor i Gävle kan söka skolprojekt i syfte att främja kvalitet i utbildning och utrustning.

Studenter vid Högskolan i Gävle

Entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela teknikerjakten och för studenter som redan läser ett teknikprogram vid Högskolan finns därför goda kopplingar till det framtida arbetslivet.

Teknikerjakten samarbetar även med studentföreningen GTech (Gefleteknologerna) som tar emot besökare och visar olika aktiviteter.

Näringsliv

Samverkan med näringslivet är en viktig del för elever, studenter och arbetsgivare. I projektet sker flera aktiviteter med skogsindustrin, en av de största näringarna i regionen. Samverkan sker bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar, projekt- och examensarbeten, Co-op och samverkansträffar. Flera ingenjörskvällar och karriärluncher mot gymnasieelever och studenter genomförs också i gott samarbete.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Magnus Lemoine
Projektledare
Tel: 026-64 89 02
E-post: men@hig.se

Teknikerjakten