IT

Vårt uppdrag — ansvar för högskolans it-verksamhet

Omvärldsbevakning

En mycket viktig del av vår verksamhet är omvärldsbevakning eftersom utvecklingstakten inom it-området är hög. Till stöd och hjälp har vi olika nätverk och de rådgivande organ som finns inom högskolan.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar med ständig utveckling. Alla är gemensamt ansvariga för sin egen del av kvaliteten på det arbete vi utför. Vi arbetar med en teknik som kallas ZTM (zero touch management). I korthet innebär det att varje problem som uppstår ska lösas permanent och framledes helst helt automatiskt.

Några detaljer

  • 1 serverhall, plus ett serverrack i UMDAC:s lokaler i Umeå
  • 40 fysiska servrar + 60 virtuella
  • 7 allmänna datasalar
  • 43 institutionsspecifika datasalar
  • totalt ca 1300 datorer
  • ca 90 multimaskiner
  • Trådlöst nät på nästan hela campus
  • Trådbundet nät på hela campus
  • Övriga enheter anslutna med svartfiber, SUNET-koppling för verksamheten i Umeå
  • Ockelbo - Trädgårdsmästarutbildning kopplad via länk med Gavlenet
Avdelningen för infrastruktur