Avdelningen för infrastruktur

Lokal och service

Lokal och service är en del av Avdelningen för infrastruktur. Vi arbetar för att studenter, medarbetare och besökare ska få en så god service som möjligt.

Vi arbetar med följande funktioner:

Verksamheten finns i hus 32 plan 2, förutom växel och reception som ligger i hus 22, Studentcentrum.

Aktuellt - Byggnytt

Vi planerar för en ombyggnad av hus 91. Byggstart för första etappen är hösten 2016.

Vidare ska Jadwigahallen byggas om till två stora föreläsningssalar. Detta blir klart under våren 2017.

Avdelningen för infrastruktur