Avdelningen för infrastruktur

Lokal och service

Lokal och service är en del av Avdelningen för infrastruktur. Vi arbetar för att studenter, medarbetare och besökare ska få en så god service som möjligt.

Vi arbetar med följande funktioner:

Verksamheten finns i hus 32 plan 2, förutom växel och reception som ligger i hus 22, Studentcentrum.

Avdelningen för infrastruktur