Avdelningen för kommunikation och strategiska relationer

Avdelningen för kommunikation och strategiska relationer


Avdelningen ansvarar för intern och extern kommunikation, marknadsföring, studentrekrytering och samverkan med det omgivande samhället för att stärka förtroendet, så att Högskolan i Gävle är ett erkänt och attraktivt lärosäte som

  • Studenter väljer för sina studier
  • Näringsliv och samhälle samarbetar med för sin forskning och utveckling
  • Lockar kompetenta medarbetare
Avdelningen för kommunikation och strategiska relationer