Avdelningen för kommunikation

Avdelningen för kommunikation

Kommunikationsavdelningen ansvarar för marknadsföring gentemot prioriterade målgrupper (anställda, studenter, näringsliv och offentlig sektor, media och det omgivande samhället i regionen) genom intern och extern kommunikation.

Kommunikationen utgår från fyra ledord; tillförlitlighet, öppenhet, fördomsfrihet och dialog.

Målet med kommunikationen är att stärka förtroendet, så att Högskolan i Gävle ska vara ett erkänt och attraktivt lärosäte som

  • Studenter väljer för sina studier
  • Näringsliv och samhälle samarbetar med för sin forskning och utveckling
  • Lockar kompetenta medarbetare

Avdelningens verksamheter

Avdelningen består av:

Styrande dokument

Kontakt

Tommy Löfgren, avdelningschef
E-post: Tommy.Lofgren@hig.se
Telefon: 026 - 64 89 42

Avdelningen för kommunikation