Personal, ekonomi och planering

Avdelningens övergripande ansvar

Avdelningen för personal, ekonomi och planering har ett funktionsansvar på ledningsnivå i nedanstående frågor och ger stöd och service till högskoleledning, akademier, chefer, studenter och allmänheten.

Avdelningen är organiserad i tre enheter;

Personal

Övergripande personalfrågor, lönebildning, beredning av högre tjänster, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar, kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Ekonomi och planering

Övergripande ekonomifrågor, bokslut, årsredovisning och budget.

Internt servicecenter

Löpande redovisning och lönehantering, reseräkningar, leverantörsfakturor/kundfakturor, inköp och upphandling.

  Publicerad av: Marie Säll