Examen

Funktionsansvaret för utfärdandet av examensbevis vid Högskolan i Gävle ligger på avdelningen för utbildningsstöd.

Den huvudsakliga verksamheten handlar om handläggning av examensansökningar, utfärdande av bevis samt vägledning och information gällande examen. Den som vill ta ut en examen måste själva ansöka om en sådan.

Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon
026-64 85 00 (växel)

Telefontid
Tisdag 09.00–10.00
Torsdag 09.00–10.00

Relaterade länkar

  1. Ansökan om examensbevis
Avdelningen för utbildningsstöd