Examen

Huvudområden för examen

Huvudområden för kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen vid Högskolan i Gävle.

Huvudområde

Kandidat

Magister

Master

Arbetshälsovetenskap


Mag.

Mas.

Besluts-, risk- och policyanalys

Kand.

Mag.


Biologi

Kand.Byggnadsteknik

Kand. (T.o.m. 2017-06-30)Datavetenskap

Kand.Design och formgivning

Kand.Didaktik

Kand.

Mag.


Dramapedagogik

Kand.Elektronik

Kand.

Mag.

Mas.

Energisystem

Kand.

Mag.

Mas.

Energiteknik

Kand.

Mag.


Engelska

Kand.Filmvetenskap

Kand. (T.o.m. 2017-12-31)

Mag. (T.o.m. 2017-12-31)


Folkhälsovetenskap

Kand.Företagsekonomi

Kand.

Mag.


Geografi

Kand.Geomatik

Kand.

Mag.


Idrottsvetenskap

Kand.Industriell ekonomi

Kand.

Mag.


Kemi

Kand.Kriminologi

Kand.Lantmäteriteknik

Kand.Maskinteknik

Kand.Matematik

Kand.

Mag.


Medicinsk vetenskap

Kand.

Mag.


Medie- och kommunikationsvetenskap

Kand.

Mag.


Miljöteknik

Kand.MiljöpsykologiMas.

Omvårdnad

Kand.Pedagogik

Kand.

Mag.


Psykologi

Kand.

Mag.


Religionsvetenskap

Kand.

Mag.

Mas.

Rättsvetenskap

Kand.Socialt arbete

Kand.


Mas.

Samhällsplanering

Kand.Sociologi

Kand.

Mag.


Statsvetenskap

Kand.Svenska språket

Kand.Utbildningsvetenskap


Mag.

Mas.

 

Examen