Samordnare för lika villkor

Högskolan i Gävle har en samordnare för lika villkor som arbetar med alla diskrimineringsgrunder enligt Diskrimineringslagen.

Högskolans likabehandlingsarbete

Som stöd för likabehandlingsarbetet inom högskolan finns även en strategigrupp för lika villkor. Samordnaren arbetar bland annat med rekrytering av det underrepresenterade könet till teknik-, lärar- och vårdutbildningar.

Samordnaren ansvarar även för att arbeta med lika villkorsfrågor inom organisationen. Detta sker genom att skapa opinion och sprida kunskap, bland annat genom arbete med likabehandlingsplanen. Vidare bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga och främja  så att trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder inte förekommer inom högskolan.

Projekt

  • QNOT (kvinnor inom natur- och teknikutbildningarna)
  • KILY (killar i läraryrket)
  • KIVO (killar inom vård och omsorg)

Kontakt

Lisa Bratt, samordnare för lika villkor

E-post: lbt@hig.se
Telefon:
026-64 86 12

  Publicerad av: Veronica Liljeroth