Förvaltningsledning

HGA ledningskansli

HGA ledningskanslis uppgifter är att

  • leda HiG:s gemensamma förvaltning
  • funktionsleda registratur och arkiv
  • samordna förvaltningens interna administration
  • handlägga administrativt stöd till förvaltningschef


Förvaltningsledningen

Maria Sörby

Förvaltningschef

Lena Jonsson

Sekreterare

Inger Helldal

Arkivarie

Ann Scherdin

Registrator

 

Enhetens funktioner

 

Kontakt

Förvaltningschefens sekreterare
Lena Jonsson
Telefon: 026- 64 87 36  
Mobil: 073-460 72 22  
E-post: lena.jonsson@hig.se
Arbetsrum: Oden, plan 2, rum 21:213

Registrator:
Telefon: 026-64 85 13
Fax: 026-64 86 86
E-post: registrator@hig.se

Besöksadress:
rum 21:217 hus Oden
Kungsbäcksvägen 47 Gävle

Postadress:
Högskolan i Gävle 801 76 Gävle

  Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin

Förvaltningsledning