Samverkan

Samverkan med förskolor och skolor

Regionalt utvecklingscentrum

Regionalt utvecklingscentrum — RucX är länken mellan fritidshem, förskolor, skolor och Högskolan i Gävle. Beprövad erfarenhet och vetenskaplig kunskap möter här varandra för ömsesidig utveckling.

Centrala verksamhetsområden för RucX

  • Skolutveckling
  • Lärarutbildning
  • Forskning

Du som tjänstgör i skolan, förskolan eller på fritidshem kan kontakta RucX för hjälp att utveckla idéer och finna lösningar tillsammans med akademierna inom Högskolan i Gävle.

   » Regionalt utvecklingscentrum, RucX

Teknikerjakten

Satsningen på att öka och utveckla intresset för naturvetenskap och teknik går vidare.

   » Teknikerjakten

Kontaktperson för Teknikerjakten:
Magnus Lemoine, projektledare
Telefon: 026-64 89 02 Mobil: 0730-70 89 02
E-post men@hig.se

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Samverkan