Samverkan inom vår forskning

Regionens näringsliv kan öka konkurrenskraften och nå framgång med hjälp av forskning vid Högskolan. Genom utbyte av kunskap och erfarenheter skapar vi tillsammans ett vinnande klimat.

Vår forskning har starka kopplingar till näringslivet

Högskolan har flera ämnesområden med två starka profilmoråden: Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv som bedriver forskning och forskarutbildning.

Forskningen är till stor del tillämpad och karakteriseras av möjlighet till implementering inom industri och offentlig sektor. Det finns också möjlighet att på olika vis ta del av den forskning som görs och de resultat den genererar.

Kontakta oss med din fråga eller idé!

Högskolans forskare har ofta en nära samverkan med det omgivande samhället. De behöver ständigt pröva och utveckla sina teorier i samarbete med företag och organisationer. Kanske kan din verksamhet ingå i ett sådant samarbete och få tillgång till ny kunskap och inspiration.

Kontakta oss så berättar vi vad ett forskarsamarbete kan innebära för dig. Vi hjälper dig med kontakter, finansieringsfrågor och skapar arenor för möten.

  Publicerad av: Helen Karlsson

Samverkan