Forskarna på slottet

Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg samarbetar för att arbetsliv och forskning ska mötas och utvecklas tillsammans. Forskarna på slottet är en mötesplats för utbyte av kunskap, idéer och goda exempel som i sin tur kan skapa samverkan mellan forskning och arbetsliv.

Välkommen till forskarna på slottet!

"Det är en glädje att kunna skapa en mötesplats där forskare, politiker och näringsliv kan diskutera forskning, viktiga frågor och lära av varandra" Per Bill, landshövding i Gävleborgs län

"Som hela regionens högskola är vi angelägna om att vår forskning kommer till nytta för regionens utveckling. Forskarna på slottet ger goda möjligheter till att kontakter och samarbeten skapas mellan forskning och arbetsliv" Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle

"I Gävleborg har vi en oerhört hög kompetens inom många områden. Länet står samtidigt inför många utmaningar. Mötesplatser där tankar, kunskap och idéer kan delas är viktiga för att dessa utmaningar ska kunna mötas. Forskarna på slottet är en sådan mötesplats"
Johan Färnstrand, regiondirektör

Mats Sjöstrand, f.d. generaldirektör, ordförande
Mats Sjöstrand, f.d. generaldirektör, ordförande
Samverkan