Antagen med villkor

Om du inte uppfyller behörighetskraven när du söker en utbildning, men har förutsättningarna för att bli behörig innan utbildningen startar — då kan du bli antagen med villkor.

Det innebär att du är antagen och får påbörja kursen förutsatt att du kan visa att du uppfyller det angivna villkoret (behörigheten) senast vid kursstarten. Den vanligaste anledningen till att bli antagen med villkor är att du är registrerad men saknar slutbetyg på en behörighetsgivande kurs.

Hjälp med registrering

Du som är antagen med villkor kan inte registrera dig på egen hand i Studentportalen. För att bli registrerad måste du senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller samtliga behörighetskrav. Det är den ansvariga akademin som gör den kontrollen. Kontakta ditt akademikansli för hjälp med registrering.