Kursregistrering

Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en förutsättning för att kunna få studiemedel.  Du kan registrera dig på dina kurser i Studentportalen en vecka före kursstart. Registreringen stänger normalt dagen innan kursen börjar.

  1. Använd ditt datorkonto för att logga in i Studentportalen.
  2. Välj "Registrering" under fliken "Mina studier".
  3. Markera de kurser du ska läsa.
  4. Registrera dig.

Du kan även registrera dig i samband med första program- eller kurstillfället, men om du registrerar dig på webben får du ditt studiemedel snabbare.

Vem kan inte registrera sig i Studentportalen?

  • Du som är antagen med villkor
  • Du som tidigare har varit registrerad på kursen
  • Du som har blivit antagen efter att registreringstiden passerat
  • Du som inte sökt, antagits eller tackat ja till kursen via antagning.se

Ta kontakt med din akademi för att få hjälp med registrering.