Studieintyg

Ett studieintyg visar dina studieresultat eller att du är, eller har varit, registrerad på kurser vid Högskolan i Gävle.

Skapa intyg i Studentportalen

Som student kan du själv skapa giltiga och verifierbara intyg via Studentportalen. Än så länge går det bara att skapa resultatintyg via Studentportalen men fler funktioner kommer bli tillgängliga framöver. 

Beställa studieintyg

Resultatintyg
Ett resultatintyg innehåller alla de kurser som du har läst och vars resultat har registrerats i Ladok (Högskolans studiedokumentationssystem). På intyget finns namn, personnummer, kursens eller kursernas benämning, poäng, betyg och betygsdatum. Resutlatintyg skrivs ut via Studentportalen. Om du inte längre är student hos oss och inte har inloggningsuppgifter till Studentportalen så kan du mejla oss på studentcentrum@hig.se.

Registreringsintyg
Ett registreringsintyg innehåller sammanställning över de kurser du är och har varit registrerad på vid Högskolan i Gävle. Registreringintyg beställs via formuläret nedan.

Beställningsformuläret

Personuppgifter *
User informationTyp av intyg *
Multiple selection


Språk *
Multiple selection