Studieuppehåll

Ett studieuppehåll innebär ett uppehåll i programstudierna under en bestämd tid som beviljats av högskolan. Du behåller då din plats på programmet och har platsgaranti till terminen efter ditt studieuppehåll, förutsatt att Högskolan i Gävle fortfarande erbjuder utbildningen.

Om du gör ett uppehåll i studierna utan att meddela detta till högskolan anses du ha avbrutit dina studier.

Studieuppehåll beviljas:

  • tidigast efter en termins studier på ditt program
  • endast om du är registrerad på första terminens alla kurser
  • för högst två terminer i taget
  • inte för del av termin
  • inte för fristående kurser

Är du redan registrerad på en programkurs under innevarande termin behöver du inte ansöka om studieuppehåll för den terminen.

Ansökan om studieuppehåll

Du ansöker om studieuppehåll genom att fylla i blanketten Ansökan om studieuppehåll. Ansökan för hösttermin lämnas in tidigast den 15 april och ansökan gällande vårtermin tidigast den 15 oktober. Du har möjlighet att slutföra påbörjade kurser inom programmet under ditt studieuppehåll, ta då kontakt med din akademi. För studieplanering vänligen ta kontakt med ansvarig utbildningsledare.

Blankett för ansökan om studieuppehåll på programPDF (pdf, 133 kB)

Avbryta studierna helt

Om du inte avser återuppta dina studier på programmet ska du anmäla ett studieavbrott genom att lämna in blanketten ”Anmälan om studieavbrott”.

Återupptagande av studier

Du har eget ansvar att söka de programkurser som hör till den termin som du meddelat att du ska återuppta dina studier. Annars riskerar du att förlora din studieplats. Sista anmälningsdag är den 15 april inför en hösttermin respektive 15 oktober inför en vårtermin.

Information om att söka dina kurser inom programmet