Tentamen

En tentamen är en vanligt förekommande form av examination vid Högskolan i Gävle. En salstentamen är ett skriftligt kunskapsprov som äger rum i en skrivsal. Anmälan till tentamen är obligatorisk. För att få skriva tentamen måste du visa giltig legitimation.

Anmälan till tentamen på campus eller din studieort

Anmäl dig till tentamen på campus eller din studieort senast 10 dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när sista anmälningsdag är passerad, utan då får du endast skriva din tentamen i mån av plats.

Du anmäler dig via studentportalen. Webbanmälan öppnar fem veckor före tentamensdagen.

Inför din tentamen

Information om tentamensveckor, tider för tentamen, vägbeskrivning till Hedvigslundshallen och annat viktigt inför din tentamen.  

  1. Inför din tentamen

Tentamensregler

I Högskolan gemensamma riktlinjer för examination kan du läsa om reglerna kring tentamen. I tentamensföreskrifterna finns bland annat information om ordningsregler i tentamenslokalen, tillåtna hjälpmedel och vad som händer vid ett misstänkt fuskförsök.

  1. Riktlinjer för examinationPDF (pdf, 234 kB)
  2. TentamensföreskrifterPDF (pdf, 618 kB)

Amning under pågående tentamen

Högskolan tillåter under vissa förutsättningar att du ammar ditt barn under pågående tentamen. Kontakta tentamenssamordningen i god tid före tentamensdagen för att höra vad som gäller för din tentamen.

Förseningar i trafiken pga. extrema väderleksförhållanden

Enligt högskolans regler får studenter generellt inte delta i tentamen om de kommer mer än 30 minuter försent.

I vissa undantagsfall godkänner högskolan dock att studenter får släppas in i tentalokalen trots att 30 minuter av skrivtiden har passerat, till exempel vid förseningar i trafiken på grund av extrema väderleksförhållanden.

Du bör alltid kontrollera vad som gäller för just din tentamen genom att ringa högskolans växel på telefonnummer 026-64 85 00.

Ansökan om tentamen på annan ort

Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska vara inskickad senast tre veckor före tentamensdagen.

Anpassad tentamen

Om du har ett funktionshinder finns det möjlighet för dig att få en anpassad tentamen. Vanliga anpassningar är längre skrivtid, plats i en mindre eller enskild sal eller dator som hjälpmedel vid tentamen.

Om du är student från annat lärosäte

Om du studerar vid ett annat lärosäte kan du skriva din tentamen på Högskolan i Gävle under vissa förutsättningar.

Efter tentamen

När tentamen är rättad och inrapporterad i Ladok blir resultat synligt för dig i Studentportalen.

  1. Rättning och omtentamen
  2. Utlämning av tentamen

Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon
026-64 84 33
026-64 85 64

Telefontider
Nås säkrast förmiddagar.
Övrig tid nås vi via mejl.