Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut din examen måste du själv ansöka om den. En examen är ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå genom dina studier.

Så här ansöker du om examensbevis

Du ska ansöka om examen hos det lärosäte där du har slutfört den sista kursen i din utbildning. Din ansökan prövas därefter mot gällande nationella och lokala examensregler.

På Högskolan i Gävle gör du din ansökan via Studentportalen. Under fliken "Mina studier" finns ett formulär och information om hur du går till väga.

Om du inte längre har ett datorkonto vid Högsklan i Gävle kan du även logga in direkt i Ladok för att ansöka om examen med hjälp av Edu-id.

Kontrollera dina uppgifter innan du ansöker

I examensbetyg utfärdade av Högskolan i Gävle kan du bara ha med avslutade kurser, där du fått betyg på hela kursen. Sök inte examensbevis innan du har kontrollerat att du har fått det för alla dina kurser. Om du ansöker om examensbevis innan alla kurser är avslutade och inrapporterade i Ladok kommer din ansökan med största sannolikhet att avslås.

Innan du ansöker om examensbevis behöver du:

  1. Kontrollera att alla kurser som du vill ha med i din examen är slutrapporterade. Kurserna måste alltså ha ett sammanvägt betyg för hela kursen. Det räcker inte att du har betyg för något, några eller samtliga av kursens olika moment. Om någon kurs inte är slutrapporterad måste du kontakta din akademi och be dem åtgärda detta innan du ansöker om examensbevis.

  2. Kontrollera att dina personuppgifter stämmer i Ladok. Du kan själv kontrollera dina kurser och personuppgifter i Studentportalen. Uppgifter om förnamn, efternamn och personnummer hämtas från Ladok när examensbeviset utfärdas, och kan inte ändras i efterhand. Kontrollera därför dina uppgifter och om något är fel kan du kontakta ladoksupport@hig.se om något är fel. Gör det innan du ansöker om ditt examensbevis.

Högskolepoäng i examen

För examina enligt senaste examensordningen så måste varje examen utgöras av exakt antal högskolepoäng, det vill säga varken fler eller färre högskolepoäng än de tillåtna.

Om du har angivit kurser som omfattar mer högskolepoäng än de maximalt tillåtna i din ansökan så kommer Högskolan i Gävle att ta bort kurs(er) som motsvarar överskjutande högskolepoäng för att examen ska omfatta rätt antal högskolepoäng.

Vid ansökan om Magisterexamen och Masterexamen

Magisterexamen

Filosofie magisterexamen, Teknologie magisterexamen, Ekonomie magisterexamen, Medicine magisterexamen

När du ansöker om Magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över:

  • Tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.

Teknologie magisterexamen

När du ansöker om Teknologie magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över: 

  •  Tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.
  • Tidigare studier inom något av, eller båda, huvudområdena Matematik eller Tillämpad matematik om minst 30 högskolepoäng.

Ekonomie magisterexamen

När du ansöker om Ekonomie magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över: 

  • Tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.
  •  Tidigare studier inom huvudområdet Nationalekonomi om minst 30 högskolepoäng.

Masterexamen

Filosofie masterexamen, Teknologie masterexamen, Ekonomie masterexamen

När du ansöker om Masterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över: 

  •  Tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.

Gå till Studentportalen och gör din ansökan om examen
Formuläret för ansökan finns under "Mina studier".

Examensbevisets innehåll

I examensbeviset framgår det vilken examen som har utfärdats, vilka kurser som ingår, vilket betyg du fått på kurserna och vilket datum de avslutades. Examensbeviset är på både svenska och engelska. Dessutom får du ett diploma supplement. Det är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar under året och beroende på hur just ditt ärende ser ut, men normalt är handläggningstiden sex till åtta veckor från att du lämnat in en komplett ansökan. Du kan följa handläggningen av din ansökan via länken under "Mina studier" i Studentportalen.

Det går inte att skynda på enskilda ansökningar eller få förtur. Vi handlägger alla ansökningar så snabbt som möjligt. När examensbeviset är klart skickas det till dig per post, utifrån adressuppgifterna som finns i Ladok. Du kan själv kontrollera och ändra, din adress via länken under "Mina studier" i Studentportalen.

Examina och huvudområden

Det finns ett antal olika typer av examina. Här nedan finns examensbeskrivningar för de examina som Högskolan i Gävle har rätt att utfärda samt en lista över Högskolans huvudområden.

Huvudområden för examen vid Högskolan i Gävle

Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon
026-64 85 00 (växel)

Telefontid
Tisdag 09.00–10.00
Torsdag 09.00–10.00

  Publicerad av: System

Student