Riktlinjer för uppsats- och examensarbeten

Under sista terminen på Högskolans program ingår vanligtvis att göra ett examensarbete. Det finns olika riktlinjer som gäller för examensarbeten på Högskolan i Gävle, beroende på inom vilket program du studerar. Gemensamt för alla är dock att examensarbeten skall publiceras i DiVA efter godkännande av examinator.

Titelsidor

Mallar för titelsidor (försättsbladet för examensarbetet)

Publicera i DiVA - e-publicering av ditt examensarbete

Information om hur du publicerar din uppsats eller examensarbete i DiVA hittar du här: Publicera uppsats i DiVA

Examensarbeten på Akademin för hälsa och arbetsliv

Examensarbete på Akademin för teknik och miljö

Teknik och datavetenskap

Examensarbetet söks som en vanlig kurs på antagning.se.

Antagna studenter skall vid kursens start lämna in blankett för ansökan om examensarbete tillsammans med en beskrivning av projektet (ca en A4-sida), Dessutom skall studenten bifoga ett studiedokumentationsutdrag från LADOK som tillhandahålls via studentportalen.

Den studerande skall opponera vid redovisningen av ett examensarbete och närvara vid redovisningen av ytterligare minst två examensarbeten under studietiden. I examensboken fyller examinator i vilka redovisningar du närvarat vid/opponerat på. Examensboken skall lämnas in till akademins kansli.

Lärarprogram med examensarbete inom naturvetenskap, matematik eller teknik

Examensarbeten på Akademin för utbildning och ekonomi

Ekonomprogrammet och Fastighetsmäklarprogrammet

Ekonom- och fastighetsmäklarprogrammens studenter får de aktuella blanketter som behövs i sina välkomstbrev inför kursstart.

Student