Stipendier

Det finns ett stort antal stipendier att söka enbart för dig som är student vid Högskolan i Gävle. Den totala summan som kan delas ut är över en halv miljon varje år. Utöver det så finns det tusentals nationella stipendier som söker ägare.

Förändringar i stipendieverksamheten

Från och med oktober 2016 har vissa förändringar skett i stipendieverksamheten. Flertalet av stipendierna kvarstår, men vissa stipendier har utgått. Vilka stipendier du som HiG-student kan söka och en kontaktlista till donatorerna hittar du här.PDF (pdf, 129 kB)

Har du frågor om stipendierna ber vi dig kontakta donator direkt. Förändringen innebär att du som söker stipendium själv skickar din ansökan direkt till donator.

Ni som donator når oss som vanligt via mejl.

Stipendier för HiG-studenter

Du som student har chans att söka stipendier som riktar sig enbart till dig som studerar vid Högskolan i Gävle. Företag, organisationer, kommuner och andra intressenter vill ta del av de upptäckter du som student har gjort, många gånger genom ditt examensarbete. Vad kan ditt arbete göra för att berika deras utveckling?

Läs mer om Stipendier för HiG-studenter

Externa stipendier och fonder

Det finns tusentals nationella stipendier som du kan söka. Det svåra är bara att veta vilka som finns. Våra tips och länkar gör inte anspråk på att vara heltäckande, men här hittar du några förslag på var och hur du kan söka information.

Läs mer om Externa stipendier och fonder 

Internationella stipendier

Stipendier för fältstudier i utvecklingsländer, t.ex. Minor Field Studies samt andra stipendier för internationella utbyten finner du mer information om på Internationella sekretariatets hemsida.

Nominering av studenter till stipendier

Till några stipendier finns möjlighet för studenter att nominera andra studenter samt att lärare alltid har möjlighet att nominera framstående studenter.

Läs mer om nominering

Student