Checklista

Checklistan hjälper dig från antagningsbesked till terminsstart. Använd listan för att komma igång med studierna på bästa sätt.

Antagningsbesked med svarskrav

Första antagningsbeskedet för vårens utbildningar publiceras den 13 juli på antagning.se. I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter första urvalet.

Tacka JA för att behålla din plats

Du som har blivit antagen eller reservplacerad måste tacka JA innan den 28 juli för att behålla din plats. Du tackar ja på "Mina sidor" på antagning.se. Har du anmält dig via brev eller valt att få ditt antagningsbesked per post får du ett svarskort att skicka in.

Slutgiltiga antagningsbeskedet

Ditt slutgiltiga antagningsbesked publiceras på antagning.se den 
3 augusti. Du behöver inte svara på det, men om du inte tänker påbörja din utbildning är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan din plats erbjudas till någon annan. Du lämnar ditt återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Sök studiemedel via CSN

På CSNs webbsida finns bra information om hur du söker studiemedel.

Ansök om studiemedel via CSN
Högskolans terminstider

Sök bostad och folkbokför dig i Gävle

Om du planerar att flytta till Gävle är det läge att söka studentbostad. Som student på Högskolan i Gävle erbjuds du bostadsgaranti av Gävle kommun. Det är dock viktigt att du själv är aktiv i sökandet av bostad. Börja sök bostad direkt.

När du flyttar till en ny ort har du mycket att vinna på att folkbokföra dig i den nya kommunen. Fördelar med att vara folkbokförd på korrekt adress är bland annat att du kan söka bostadsbidrag och skaffa hemförsäkring.

Så här söker du studentbostad
Så här folkbokför dig i Gävle via Skatteverket

Välkomstinformation från Högskolan

Högskolan i Gävle skickar ut välkomstinformation i form av ett vykort till dig som blivit antagen till ett program. Vykorten skickas i samband med antagningsbeskeden publiceras. Om du blivit antagen till en kurs får du information via mejl senast två veckor innan kursstart. Du kan även hitta ditt välkomstbrev på webben.

Välkomstbrev program
Välkomstbrev kurser

Kursplan och kurslitteratur

Kursplanen beskriver hur din utbildning ser ut och vad den innehåller. I kursplanen hittar du också en lista över den litteratur du behöver. Du kan söka fram din kursplan på webben.

Sök kursplan

Hämta ditt datorkonto

Ett datorkonto består av användarnamn och lösenord och används för att logga in på högskolans datorer och för att få tillgång till högskolans webbtjänster. Notera att du kan tidigast hämta ut ditt datorkonto två veckor innan terminsstart.

Hämta datorkonto

Registrera dig!

Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examinationer. Kursregistrering är även en förutsättning för att kunna få studiemedel från CSN. Du registrerar dig på dina kurser i Studentportalen en vecka före kursstart.

Registrering i Studentportalen

Hitta ditt schema

När du är registrerad på en kurs kan du se ditt personliga schema i Studentportalen. Du kan även söka fram ditt schema. De flesta scheman finns inlagda två veckor innan kursstart.

Sök schema

Ditt webbaserade klassrum - Blackboard

Högskolan i Gävle använder lärplattformen Blackboard. Det fungerar som ditt webbaserade klassrum. Där finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial och uppgifter. Kort sagt alla uppgifter som rör den enskilda kursen.

Inloggning Blackboard
Manualer för Blackboard

Hämta ut ett HiG-kort

På Högskolan i Gävle används ett passerkort med flera funktioner. Kortet används som passerkort, bibliotekskort, kopierings- och utskriftskort. Du kan hämta ut ditt HiG-kort mot uppvisande av legitimation i Studentcentrum.

Aktivera ditt HiG-kort som bibliotekskort

För att HiG-kortet ska fungera som bibliotekskort (lånekort) måste du aktivera det på biblioteket. På bibliotekets sida kan du läsa om hur du går tillväga.

Bibliotekets webbsida

Introduktionsdag och terminsstart

Höstterminen startar måndagen den 28 augusti. I ditt välkomstbrev framgår när din utbildning har kurs- eller programstart. Välkomstbreven publiceras på webben i juli.

Introduktionsschema

Under terminens första veckor erbjuder Högskolan ett antal aktiviteter för att du ska få chansen att bekanta dig med Högskolan, studentstaden Gävle och dina nya studiekamrater. Mer information publiceras under våren/sommaren.

Lycka till med dina studier!

Student