Bild/illustration - steg 2

2. Registrera dig i Studentportalen

I Studentportalen får du tillgång till flera webbtjänster. Här kan du bland annat kontrollera dina studieresultat, registrera dig på kurser, skriva ut verifierbara intyg, lägga in en temporär adress och se ditt personliga schema. Tjänsten får du tillgång till efter att du har aktiverat ditt datorkonto.

Viktig information om kursregistrering

På grund av tekniskt fel är webbregistreringen på kurser stängd. Campusstudenter registreras istället på programuppropet. Distansstudenter blir i många fall registrerade när de enrollar (registrerar) sig i Blackboard (efter den 23/8), om inte annat meddelats.

Viktigt att du registrerar dig på dina kurser

Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en förutsättning för att kunna få studiemedel. Du kan registrera dig på dina kurser i Studentportalen en vecka före kursstart. Registreringen stänger normalt dagen innan kursen börjar.

  1. Använd inloggningsuppgifterna från ditt datorkonto för att logga in i Studentportalen.
  2. Klicka på länken under "Mina studier" och logga med samma inloggningsuppgifter via "University of Gävle".
  3. Markera de kurser du ska läsa.
  4. Registrera dig.

Du kan även registrera dig i samband med första program- eller kurstillfället, men om du registrerar dig på webben får du ditt studiemedel snabbare.

Vem kan inte registrera sig i Studentportalen?

  • Du som är antagen med villkor (läs mer på sidan Antagen med villkor)
  • Du som tidigare har varit registrerad på kursen
  • Du som har blivit antagen efter att registreringstiden passerat
  • Du som inte sökt, antagits eller tackat ja till kursen via antagning.se

Ta kontakt med din akademi för att få hjälp med registrering.