Bild/illustration - steg 5

5. Aktivera HiG-kortet som lånekort

För att kunna låna och beställa böcker måste du vara inskriven som låntagare på biblioteket. Du skriver in dig i bibliotekets register genom att fylla i deras formulär.

Gör så här

  1. Klicka på länken längs ner på sidan för att komma till formuläret.
  2. Fyll i formuläret.
  3. Gå till lånedisken i biblioteket, legitimera dig, läs igenom och skriv under låneavtalet.
  4. Bibliotekspersonalen registrerar ditt HiG-kort som lånekort.