Företagsekonomi/Business Administration

Välkomstbrev höstterminen 2017/ Course Information 2017

OBS: På grund av tekniska problem är självregistrering i Studentportalen avstängd för alla kurser med start vecka 35. Registrering kommer istället att ske manuellt av kansliet efter kursstart/första kursträff.

Kursstart vecka 35

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

11132

FEA230

Comparative Managment Culture 7,5 creditsPDF (pdf, 386 kB)

11130

FEA210

Customer Relationship Management 7,5 creditsPDF (pdf, 450 kB)

11107

FEA270

Emerging Markets 7,5hpPDF (pdf, 376 kB)

11144 & 11145

FEG300

Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15hpPDF (pdf, 545 kB)

11148

FEG120

Externredovisning A 7,5hp - CampusPDF (pdf, 318 kB)

11146

FEG120

Externredovisning A 7.5hp - CampusPDF (pdf, 318 kB)

11147

FEG120

Externredovisning A 7,5hp - DistansPDF (pdf, 296 kB)

11151 & 11149

FEG220

Externredovisning B 7,5hp - CampusPDF (pdf, 297 kB)

11150 & 11100

FEG220

Externredovisning B 7,5hp - DistansPDF (pdf, 297 kB)

11122

FEG161

Fastighetsförmedling A 7,5hpPDF (pdf, 358 kB)

11191

FEG260

Fastighetsförmedling B 30hpPDF (pdf, 359 kB)

11195

FEG250

Fastighetsvärdering B 7,5hpPDF (pdf, 318 kB)

11156 & 11159

FEG322

Financial Management C 7,5hp - CampusPDF (pdf, 307 kB)

11158 & 11157

FEG322

Financial Management C 7,5hp - DistansPDF (pdf, 359 kB)

INSTÄLLD/

CANCELLED


International Business Strategy 7,5hp

11109

FEA260

Leadership and Gender 7,5hpPDF (pdf, 565 kB)

11125

FEG252

Ledarskap i säljande organisationer 30hpPDF (pdf, 304 kB)

11115


FEG110

Ledarskap och organisation A 7,5hp - CampusPDF (pdf, 306 kB)

11116

FEG110

Ledarskap och organisation A 7,5hp - DistansPDF (pdf, 305 kB)

11110, 11160

FEG210

Ledarskap och organisation B 7,5hp - CampusPDF (pdf, 342 kB)

11117, 11161

FEG210

Ledarskap och organisation B 7,5hp - DistansPDF (pdf, 337 kB)

11118, 11162

FEG310

Ledarskap och organisation C 7,5hp - CampusPDF (pdf, 357 kB)

11163, 11119

FEG310

Ledarskap och organisation C 7,5hp - DistansPDF (pdf, 356 kB)

11111

FEA220

Marketing Theories 7,5hpPDF (pdf, 312 kB)

11121

FEA800

Master Thesis in Business Administration 15hpPDF (pdf, 480 kB)

11169

FEG301

Metodkurs företagsekonomi C 7,5hp - CampusPDF (pdf, 303 kB)

11168


Metodkurs företagsekonomi C 7,5hp - DistansPDF (pdf, 303 kB)

11170, 11172

FEG311

Project Management C 7,5hp - CampusPDF (pdf, 322 kB)

11173, 11171

FEG311

Project Management C 7,5hp - DistansPDF (pdf, 316 kB)

11175 & 11176

FEG320

Redovisningsteori C 7,5hp - CampusPDF (pdf, 357 kB)

11177 & 11174

FEG320

Redovisningsteori C 7,5hp - DistansPDF (pdf, 357 kB)

11114

FEA110

Revision D 7,5hpPDF (pdf, 357 kB)

11187 & 11184

FEG341

Strategic Marketing C 7,5hp - CampusPDF (pdf, 340 kB)

11185 & 11186

FEG341

Strategic Marketing C 7,5hp - DistansPDF (pdf, 340 kB)

11188 & 11189


Teorikurs företagsekonomi C 7,5hp - Se välkomstbrev för Examensarbete företagsekonomi C

11129

FEG312

The Art of Leadership 7,5hpPDF (pdf, 253 kB)

 

Student