Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Välkomstbrev höstterminen 2017

Kursstart vecka 35‌

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

17325

SBG312

Fastighetssystem nationellt och internationelltPDF (pdf, 491 kB), 7,5 hp

17302

SB204B

Geodetiska fältövningarPDF (pdf, 480 kB), 7,5 hp

17311

SB230A

Geografisk informationsteknikPDF (pdf, 482 kB), 7,5 hp

17313

SBG632

GIS-datastrukturer och algoritmerPDF (pdf, 480 kB), 5 hp

17308

SB234B

GIS raster/vektorPDF (pdf, 481 kB), 7,5 hp

17319

SBG306

Infrastruktur för GeodataPDF (pdf, 480 kB), 4 hp

17305

SBG011

Introduktion till högre studierPDF (pdf, 481 kB), 7,5 hp

17315

SBG612

Introduktion till studier på avancerad nivå i geospatial informationsvetenskap, 5 hpPDF (pdf, 481 kB)

17323

SBG010

Kartografi och CADPDF (pdf, 481 kB), 7,5 hp

17309

SB205C

Laserskanning från marken och luftenPDF (pdf, 482 kB), 7,5 hp

17301

SBG508

SDI och tjänsteorienterad GIS-arkitekturPDF (pdf, 481 kB), 15 hp

17318

SBG622

Tematisk- och webbkartografiPDF (pdf, 481 kB), 5 hp

Kursstart vecka 45

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

17300

SBG313

Byggmätning för byggare, 7,5 hp

17321

SBG506

Fastighetsekonomi för lantmätare, 7,5 hp

17314

SBA014

Fjärranalys, 5 hp

17307

SB281C

Fjärranalys och GIS-analys i land management, 7,5 hp

17310

SB306C

Geodetiska referenssystem, 7,5 hp

17304SB208C

Geodetisk felteori, 7,5 hp

17312

SB230A

Geografisk informationsteknik, 7,5 hp

 17303

SB222A

Geovisualisering i byggd miljö, 7,5 hp

17322

SBG507

Markåtkomst och ersättning, 7,5 hp

17306

SBG311

Samhällets förvaltning och utveckling, 7,5 hp

17324

SBA034

Satellitsensorer och deras tillämpningar i geospatial informationsvetenskap, 5 hp

17317

SBA064

Spatial analys för samhällsplanering, 5 hp

 

Student