Geovetenskap och naturgeografi

Välkomstbrev höstterminen 2017

Kursstart vecka 35

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

18503

SB250A

Geovetenskap A,PDF (pdf, 481 kB) 7,5 hp

18502

SBG013

Geovetenskap och geoteknikPDF (pdf, 482 kB), 7,5 hp

18501

SB251B

NaturgeografiPDF (pdf, 481 kB), 7,5 hp

Kursstart vecka 45

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

28504

SB250A

GeovetenskapPDF (pdf, 307 kB), 7,5 hp

Student