Industriell ekonomi och organisation/ Industrial Engineering and Mangement

Välkomstbrev höstterminen 2017

Kursstart vecka 35

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

17404

IEG304

Miljöekonomi och miljöstyrning, 7,5hpPDF (pdf, 480 kB)

17403

IM726B

Industriell miljöledning, 7,5hpPDF (pdf, 480 kB)

17406

IO710A

Industriell organisation, 7,5hpPDF (pdf, 480 kB)

17408

IEA007

Introduction to Industrial Management at Advanced Level, 3hpPDF (pdf, 482 kB)

17420

IEG504

Ledningssystem för kvalitet och verksamhetsutveckling, 7,5hpPDF (pdf, 481 kB)

17414

LO712A

Logistik, distans, 7,5hpPDF (pdf, 479 kB)

17421

LO712A

Logistik, distans, 7,5hp HUDIKSVALLPDF (pdf, 479 kB)

17409

IEG302

Produktionslogistik, 7,5hpPDF (pdf, 481 kB)

17412

IEG307

Reliability Engineering, 7,5hpPDF (pdf, 481 kB)

17411

IEA009

Reliability, Maintainability and Safety Engineering, 6hpPDF (pdf, 482 kB)

17410

IEA008

Strategies and Principles for Effective Logistics Management, 6hpPDF (pdf, 483 kB)

 

Kursstart vecka 45

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

17417

IEG801

Innovation Management, 7,5hpPDF (pdf, 482 kB)

17418

IEA011

Innovation Management and processes, 7,5hpPDF (pdf, 482 kB)

17401

IM710A

Arbetsvetenskap och miljöteknik, 7,5hpPDF (pdf, 482 kB)

17402

IEG303

Distributionslogistik, 7,5hpPDF (pdf, 482 kB)

17419

IEG503

Lean och ledarskap, 7,5hpPDF (pdf, 482 kB)

17407

IEG501

Industrial Statistics, 7,5hpPDF (pdf, 482 kB)

17400

IEG306

Simulering av logistiksystem, 7,5hpPDF (pdf, 482 kB)

17405

IEA013

Simulation Techniques for Logistic Systems, 6hpPDF (pdf, 482 kB)

17413

IEA012

Scientific Methods for Industrial Engineering and Management, 6hpPDF (pdf, 481 kB)

17415, 17416

IEG100

Grundläggande inköpsteknik (distans), 7,5hpPDF (pdf, 479 kB)

 

Student