Matematik och statistik

Välkomstbrev höstterminen 2017

Kursstarter vecka 35

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

18210

MAG031

Algebra och geometri 7,5 hp CampusPDF (pdf, 485 kB)

18214

MAG031

Algebra och geometri 7,5 hp DistansPDF (pdf, 485 kB)

18213

MA006C

Analysens grunder C 7,5 hp CampusPDF (pdf, 486 kB)

18207

MA006C

Analysens grunder C 7,5 hp DistansPDF (pdf, 486 kB)


MAX005

Basmatematik 3c

18201

ST001A

Dataanalys och statistik 1 7,5 hpPDF (pdf, 316 kB)

18229 & 18230

ST006A

Dataanalys och statistik för ekonomer 15 hp DistansPDF (pdf, 318 kB)

18231

ST006A

Dataanalys och statistik för ekonomer 15 hp CampusPDF (pdf, 323 kB)

18232

MAG313

Differentialekvationer med tillämpningar 7,5 hpPDF (pdf, 488 kB)

18200

MAG034

Envariabelanalys 7,5 hp Internetbaserad v 35-02PDF (pdf, 488 kB)


MA101A

Förberedande kurs i matematik 5 hp

18216

MAG002

Geometri med matematikhistoria 7,5 hp CampusPDF (pdf, 485 kB)

18215

MAG002

Geometri med matematikhistoria 7,5 hp DistansPDF (pdf, 485 kB)

18220

MAG331

Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp CampusPDF (pdf, 485 kB)

18218

MAG331

Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp DistansPDF (pdf, 483 kB)

18219

MAG341

Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot årskurs 4-6 7,5 hp DistansPDF (pdf, 483 kB)

18228

MAG340

Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7,5 hp CampusPDF (pdf, 486 kB)

18224

MAG340

Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7,5 hp DistansPDF (pdf, 486 kB)

18202

MAG340

Matematikinlärning med inriktning mot årskurs 4-6, aritmetik 7,5 hp DistansPDF (pdf, 485 kB)

18206

MSG302

Matematisk statistik 7,5 hp CampusPDF (pdf, 340 kB)

18205

MSG302

Matematisk statistik 7,5 hp DistansPDF (pdf, 340 kB)

 

Kursstarter vecka 45

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

18211

MA001C

Algebra C 7,5 hp Campus

18209

MA001C

Algebra C 7,5 hp Distans

18208

MA205C

Komplex Analys 7,5 hp Campus

18212

MA205C

Komplex Analys 7,5 hp Distans

18233

MAG041

Linjär Algebra 7,5 hp Campus

18234

MAG041

Linjär Algebra 7,5 hp Distans

18227

MAG316

Linjär analys 7,5 hp

18225

MAG324

Matematikdidaktik i undervisning och forskning 7,5hp Distans

18223

MAG324

Matematikdidaktik i undervisning och forskning 7,5hp Campus

18221

MAG332

Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7,5hp Campus

18222

MAG332

Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7,5hp Distans

18203

MAG342

Matematikinlärning med inriktning mot årskurs 4-6, geometri 7,5hp

18217

MAG037

Matematik med ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7,5hp Campus

18226

MAG037

Matematik med ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7,5hp Distans

 

Student