Välkomstbrev höstterminen 2017

Kursstart vecka 35

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

16502

MIG002

Biologiska processer och miljöers roll i samhället 7,5 hpPDF (pdf, 480 kB)

16503

MPG003

Introduktion till Miljöpsykologi 7,5 hpPDF (pdf, 480 kB)

16504

MIG001

Introduktion till miljöstrategiskt arbete 15 hpPDF (pdf, 479 kB)

16505

MIG003

Introduktion till miljöteknik 15 hpPDF (pdf, 482 kB)

16506

MIG008

Miljö- och vattenkemi 7,5 hpPDF (pdf, 482 kB)

16511

MPA000

Miljöpsykologi I 30 hpPDF (pdf, 480 kB)

16512

MPA301

Miljöpsykologi III 30 hpPDF (pdf, 480 kB)

 

Kursstart vecka 45

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

16501

MIG501

Fördjupning inom miljöteknik 15 hpPDF (pdf, 409 kB)

16513

MIG304

Livscykelanalys 7,5 hpPDF (pdf, 410 kB)

16509

MPG000

Miljöns påverkan på människan 7,5 hpPDF (pdf, 409 kB)

16507

MIG309

Mobilitet och hållbara transporter 7,5 hpPDF (pdf, 410 kB)

16510

MPG002

Människans påverkan på miljön 7,5 hpPDF (pdf, 409 kB)

16516

MIG315

VA-teknik 7,5 hpPDF (pdf, 410 kB)

 

Student