Omvårdnad och medicin

Välkomstbrev höstterminen 2017

Kursstart vecka 35

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

14408

MVA003

Kardiologi 15 hpPDF (pdf, 312 kB)

14345

OMA008

Handledning i klinisk omvårdnad  I 7,5 hpPDF (pdf, 318 kB)
Word
(word, 982 kB)

14347

OMG308

Omvårdnad - Vetenskaplig metod och teori, grundnivå 15 hpPDF (pdf, 318 kB)

14346

OMA006

Omvårdnad - Vetenskaplig metod och teori, avancerad nivå 15 hpPDF (pdf, 318 kB) (börjar v. 34)

14348

OM914A

Vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning 7,5 hpPDF (pdf, 316 kB)

 

Student