Välkomstbrev höstterminen 2017

Kursstart vecka 32 och 35

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

13102

PEG700

Examensarbete i pedagogikPDF (pdf, 310 kB) - Campus Startv.32

13103

PEG700

Examensarbete i pedagogikPDF (pdf, 310 kB) - Distans Startv.32

13100

PEG309

Barns skapande och estetiskt lärandePDF (pdf, 312 kB) - Campus

13101

PEG309

Barns skapande och estetiskt lärandePDF (pdf, 313 kB) - Distans

13105

UKG520

Pedagogisk dokumentation och utvärderingPDF (pdf, 309 kB)

13109

PEG001

Introduktionskurs i pedagogik 1-30PDF (pdf, 313 kB)

13111

PEG301

Pedagogik 31-60PDF (pdf, 311 kB)

13112

PEG501

Pedagogik 61-90PDF (pdf, 310 kB)

13113

PEA700

Pedagogik 91-120PDF (pdf, 314 kB)

13116

PEG006

Introduktion till hälsopedagogikPDF (pdf, 313 kB)

 

Kursstart vecka 40

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn  


13104

UKG521

Specialpedagogik med inriktning mot fritidshemPDF (pdf, 316 kB)

 

Kursstart vecka 45

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn


13114

PEA001

Lärarrollen och myndighetsutövningPDF (pdf, 310 kB)

13117

PEG008

Kunskap och lärande ur ett hälsoperspektivPDF (pdf, 301 kB)

 

Student