Samhällsbyggnadsteknik

Välkomstbrev höstterminen 2017

Kursstart vecka 45

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

18504

SBG021

Samhällsgeografi, 7,5hpPDF (pdf, 484 kB)

18608

SBG041

Metoder för samhällsplanering och geografiPDF (pdf, 483 kB) ,7,5hp

18605

SB300C

Urban teori, 7,5hpPDF (pdf, 486 kB)

Student