Socialt arbete, sociologi och kriminologi/Social Work, Sociology and Criminology

Välkomstbrev höstterminen 2017

Kursstart vecka 35

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

 15116

SC900A 

Arbetsledning inom vård och omsorg 15 hpPDF (pdf, 317 kB)

 15108

SAA013

Community work and collective empowerment 7,5 hpPDF (pdf, 343 kB)

 15104

SAA012

Internationellt socialt arbete 7,5 hpPDF (pdf, 370 kB)

 15115

SCG500

Ledarskap och förändringsarbete inom vård och omsorg 15 hpPDF (pdf, 317 kB)

 15179

SAA109

Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7,5 hpPDF (pdf, 330 kB) (start v. 36)

 15182

SAA110

Psykosocialt arbete och hälsa i ett livsloppsperspektiv 7,5 hp

 15201

SOG017

Sociologi 30 hpPDF (pdf, 346 kB)

 

Kursstart vecka 45

Anm.kod

Kurskod

Kursnamn

 15108

SAA020

Alkohol och psykoaktiva droger 7,5 hpPDF (pdf, 356 kB)

 

SAA014

Perspectives on psychosocial work 7,5 hp

 15110

SAA107

Professionella möten i socialt arbete 7,5 hpPDF (pdf, 305 kB)

 15109

SAA021

Samtal med barn 7,5 hpPDF (pdf, 331 kB)

 

SAA023

Socialt arbete och hållbar utveckling 7,5 hp

 

Student