Svenska och nordiska språk

Välkomstbrev höstterminen 2017

Kursstart vecka 35

Anm.kod

Kurskod

KursnamnKommunikationsprogrammet

12211

SLG010

Copywriting 7,5 hp (45-49) (kommunikatör)PDF (pdf, 315 kB)

12210

SLG305

Kreativt skrivande 31-45 PDF (pdf, 321 kB)(35-44) (prof. skriv)

12214

SLG306

Kreativt skrivande 46-60 (45-02) (prof. skriv)


Ämneslärare (kull ht15 och ht17)

12215

SVG012

Svenska för ämneslärare 1-30 distansPDF (pdf, 325 kB)

12216

SVG012

Svenska för ämneslärare 1-30 campusPDF (pdf, 326 kB)Ämneslärare

12201

SVG506

Svenska för ämneslärare 61-90 hp distansPDF (pdf, 386 kB)

12200

SVG506

Svenska för ämneslärare 61-90 hp campusPDF (pdf, 386 kB)


Fristående kurser

12204

SLG005

Svenska som andraspråk 1-30 hp it-distansPDF (pdf, 383 kB)

12205

SLG304

Svenska som andraspråk 31-60 hp it-distansPDF (pdf, 329 kB)
12203

HLS31A

Svenska språket 1-30 hp it-distansPDF (pdf, 321 kB)

 

Adobe Connect

Webbkonferensverktyg som används i vissa distanskurser.

Student