Utbildningsvetenskap och didaktik

Välkomstbrev höstterminen 2017

‌Kursstarter vecka 45

13339

DIG515

Arbetslaget och samverkan för barns lärande 15hpPDF (pdf, 403 kB)

13309

UKG023

Barn och Barndom 12hp DistansPDF (pdf, 336 kB)

13310

UKG023

Barn och Barndom 12hp CampusPDF (pdf, 337 kB)

13337

UKG027

Demokratins villkor och hållbar utvecklingPDF (pdf, 480 kB)

13332

UKG017

Demokratins villkor och hållbar utveckling (4-6)PDF (pdf, 480 kB)

13319

UKG012

Demokratins villkor och hållbar utveckling (F-3) CampusPDF (pdf, 480 kB)

13323

UKG012

Demokratins villkor och hållbar utveckling (F-3) DistansPDF (pdf, 480 kB)

13301

DIG510

Förskolepedagogik och didaktik 3, 15hp CampusPDF (pdf, 556 kB)

13302

DIG510

Förskolepedagogik och didaktik 3, 15hp DistansPDF (pdf, 556 kB)

13300

UKG006

Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik CampusPDF (pdf, 482 kB)

13314

UKG006

Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik DistansPDF (pdf, 482 kB)

13326

UKA000

Läraren och lärandet 15hp, distans FörskollärarePDF (pdf, 482 kB)

13306

UKA000

Läraren och lärandet 15hp, campus FörskollärarePDF (pdf, 482 kB)

13345

UKA000

Läraren och lärandet 15hp, distansPDF (pdf, 482 kB)

13321

UKG533

Vetenskapliga teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning (inkl. VFU) 15hpPDF (pdf, 482 kB) 
Kursstarter vecka 50

13341

DIG512

Barn och barndom 12hp

13324

UKG021

Gruppprocesser och pedagogiskt ledarskap 7,5 hp (distans)

13325

UKG021

Gruppprocesser och pedagogiskt ledarskap 7,5 hp

13333

UKG028

Gruppprocesser och pedagogiskt ledarskap 7,5 hp (4-6)

13338

UKG028

Gruppprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshem 7,5 hp

13320

UKG018

Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv, KPU 7,5hp

13354

UKG515

Teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning 7,5hp Campus

13355

UKG515

Teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning 7,5hp Distans


 

 

Student