Om introduktionen

Målet med introduktionen är att du som student till ska känna dig välkommen och få möjlighet att bekanta dig med Högskolan, studentstaden Gävle och dina studiekamrater. Under introduktionen får du information om högskolestudier i allmänhet och om studier vid Högskolan i Gävle i synnerhet samt information om det stöd som finns att få under studietiden.

Högskolans introduktion

Högskolans introduktion är till för att du ska lära känna Högskolan och komma igång med dina studier. Alla studenter kan delta oavsett utbildning. Introduktionen innehåller bland annat en introduktionsdag, välkomstmässa och föreläsningar i studieteknik.

Gefle Studentkårs och studentföreningarnas inspark

Inför och i samband med terminsstarten ordnar högskolans studentföreningar, tillsammans med Gefle Studentkår, olika aktiviteter i form av en inspark. Insparken är en vecka med roliga och galna upptåg, där du får en chans att lära känna staden och människorna – årets roligaste vecka enligt många. Det kommer definitivt att vara ett minne för livet!