Studentguider

Flera program på Högskolan i Gävle har en studentguide. Studentguiden finns tillgänglig via mejl och telefon för att svara på studierelaterade frågor om programmet eller studierna i övrigt. Studentguiderna svarar på dina frågor vardagar under dagtid under perioden vecka 28-44.

profilbild tom

Automationsingenjör

Zaki Ali
E-post: safkan_ali@hotmail.com
Telefon: 0760-55 04 80

Byggnadsingenjör

Johannes Allringer Eriksson
E-post: ofk15jen@student.hig.se
Telefon: 0703-93 61 13

Dataingenjör

Gabriel Klitkou
E-post: ofk15gku@student.hig.se
Telefon: 0703-73 90 43

Ekonomprogrammet

Felix Sjölinder
E-post: eep15fsr@student.hig.se
Telefon: 0738-10 33 54

Johannes Allringer Eriksson

Fastighetsmäklarprogrammet

Josefine Schöön
E-post: ofk15jsh@student.hig.se
Telefon: 0703-67 51 28

Johannes Allringer Eriksson

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling

Martin Sellfrid
E-post: martin.sellfrid@gmail.com
Telefon: 0761-62 24 50

Johannes Allringer Eriksson

Förskollärarprogrammet

Anna Suchy
E-post: ofk15asy@student.hig.se
Telefon: 0702-89 23 00

Johannes Allringer Eriksson

Grundlärarprogrammet

Emma Winberg
E-post: emma.winberg.96@gmail.com
Telefon: 0733-52 76 35

Johannes Allringer Eriksson

Idrottsvetenskap

Jonathan Ramqvist
E-post: ofk16jrt@student.hig.se
Telefon: 0722-36 16 01

Industridesign

Evelina Ess
E-post: ofk15ees@student.hig.se
Telefon: 0768-33 33 96

Johannes Allringer Eriksson

Industriell ekonomi

Marina Kourkis
E-post: tlm16mks@student.hig.se
Telefon: 0737-48 28 86

IT-systemutveckling - mot GIS

Gabriel Klitkou
E-post: ofk15gku@student.hig.se
Telefon: 0703-73 90 43

Kandidatprogram i socialt arbete

Minna Buller
E-post: minna.buller@outlook.com
Telefon: +35 8451-33 46 24

Johannes Allringer Eriksson

Kandidatprogram i utredningskriminologi

Linn Gilberg
E-post: linn@gilberg.se
Telefon: 0703-53 67 68

Kommunikationsprogrammet

Sara Helperin
E-post: kommunikation.sara@gmail.com
Telefon: 0734-14 31 86

Lantmätarprogrammet

Frida Astner
E-post: fridaastner@hotmail.com
Telefon: 0730-85 22 40

Maskiningenjör

Antonia Evgenia Nioti
E-post: antonianioti.mechanic@gmail.com
Telefon: 0708-57 21 42

Johannes Allringer Eriksson

Miljöstrateg

Petra Jönsson
E-post: petra.jonsson95@gmail.com
Telefon: 0738-49 57 45

Johannes Allringer Eriksson

Människa-kultur-religion

Kimberly Seitola
E-post: seitola@live.se
Telefon: 0709-79 36 90

Personal- och arbetslivsprogrammet

Alice Brinkhagen
E-post: alice.brinkhagen@gmail.com
Telefon: 0762-33 10 04

Samhällsplanerarprogrammet

Josefine Berg
E-post: berg.josefine@gmail.com
Telefon: 0737-02 38 22

Sjuksköterskeprogrammet

Arazo Hamad
E-post: arazohamad@hotmail.com
Telefon: 0735-66 03 48

Johannes Allringer Eriksson

Socionomprogrammet

Nina Kaze
E-post: m.nina.kaze@gmail.com
Telefon: 0702-68 73 81

Johannes Allringer Eriksson

Tekniskt basår

Jerry Lundström
E-post: jerry.lundstrom@gmail.com
Telefon: 0735-31 34 50

Ämneslärarprogrammet

Frida Winterkvist
E-post: ofk15fwt@student.hig.se
Telefon: 0738-41 64 31

Är du internationell student?

Om du är internationell student med frågor som rör högskolestudier i Sverige kan du kontakta vår internationella studentguide, oberoende av vilket program du läser.

Md Mahfuz
E-post: md.mahfuz@gmail.com
Telefon: 0726-76 99 32

Student