Hämta ditt välkomstbrev

I ditt välkomstbrev finns information om den utbildning du blivit antagen till, tider och kontaktuppgifter. Kursens schema och kursplan ger också värdefull information inför din studiestart.

Välkomstbrev och kursplaner

  1. Välkomstbrev för program
  2. Välkomstbrev för kurser
  3. Kursplaner

Välkomstbrev för program och kurser med start HT 2017 publiceras här under sommaren.

Kom ihåg att svara på antagningsbeskedet

Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du svara på det antagningsbesked du fått via antagning.se för att behålla din plats. Om du blivit antagen i urval 2, alternativt sent antagen, behöver du inte svara på antagningsbeskedet.

Återbud

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan din plats erbjudas till någon annan. Du lämnar ditt återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

När du lämnar återbud tas du bort från programmet eller kursen. Om du ångrar dig måste du göra en sen anmälan, såvida utbildningen är öppen för sen anmälan. Dina chanser att antas på nytt är små om du har valt att lämna återbud. Var därför säker på ditt beslut innan du lämnar återbud.

Reserv = på väntelistan

Reservantagning är aktuellt när någon eller några som blivit antagna till en utbildning tackar nej till sina platser. Högskolan i Gävle kallar reserver till program och kurser i strikt turordning utifrån urvalsresultatet.

Om du är behörig men inte fått en utbildningsplats framgår det på ditt antagningsbesked vilken reservplacering du har. Vi kallar reserver via  e-post eller telefon. Kontrollera därför att du angett korrekta kontaktuppgifter på "Mina sidor" på antagning.se.

Endast de som är antagna får komma på uppropet. Du som är reserv bör istället vara tillgänglig via e-post och telefon i anslutning till program- och kursstart.

Student